Soukromí a cookies

Tyto webové stránky používají technologii cookies. Soubory cookies jsou odesílány do Vašeho počítače, identifikují Vás jako unikátního uživatele a ukládají Vaše osobní preference a technické informace. Cookies samy neobsahují ani neodhalují žádné osobní údaje.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen “Google”), která používá cookies za účelem analýzy Vašeho způsobu používání webových stránek, včetně IP adresy Vašeho počítače. Údaje vygenerované pomocí cookies budou přeneseny na servery Google umístěné v USA. Google bude používat tyto údaje jen pro účely vyhodnocování Vašeho způsobu používání webových stránek a vytváření zpráv o aktivitě webových stránek. Google může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Google zpracovávat třetí strany. Google v žádném případě nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoliv jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů jsou na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. V případě, že budete chtít zabránit sledování, potom si můžete nainstalovat doplněk do svého prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs (v anglickém jazyce).

V případě, že nebudete souhlasit s používáním cookies, potom můžete kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby neakceptoval cookies. Postup jak změnit nastavení cookies v prohlížeči se obvykle nachází v oddíle Pomoc příslušného prohlížeče. V případě, že nastavení změníte, potom nemusíte mít přístup k určitým částem a funkcím webových stránek.

Poskytovatel webhostingu těchto webových stránek ukládá při každém přístupu na webové stránky a při každém stáhnutí souboru z webových stránek přístupové informace ve formě protokolárních souborů. Každý protokolární soubor se skládá z adresy webových stránek, ze které jste webové stránky otevřel(a), IP adresy Vašeho počítače, data a času přístupu, kódu http odpovědi, přenášeného množství údajů, informací o používaném prohlížeči a operačním systému. Poskytovatel webhostingu těchto webových stránek nemůže tyto údaje přiřadit k žádným konkrétním osobám. Získané údaje nejsou spojovány s jinými zdroji informací a po statistickém vyhodnocení jsou vymazány.